28 apr 2020

Vårdugnad i Stang Terrasse

Da det ikke vil bli avviklet fellesdugnad i vår satser vi på begrenset «lokal» dugnad.

I løpet av uke 19 – fra 4. mai til 9. mai – avvikler vi begrenset «lokal» dugnad, der hver enkelt beboer har mulighet til å bidra i våropprydding på utearealene våre.

Organisering: 

Hver blokk tar ansvar for området utenfor sitt inngangsparti og tilhørende område.  

Det forutsettes selvfølgelig at alle følger smittevernrådene om antall og avstand. I år er det kun voksne som kan delta på dugnad.

Det blir dessverre ingen sammenkomst på grillplassen etter dugnaden nå i vår. Vi tar en skikkelig «feiring» ved en senere anledning.

Utstyr/ redskap:

Nødvendig utstyr/redskap settes utenfor hver blokk.

Der vil dere finne:

  • River, koster etc.  
  • Søppelsekker

NB! Etter bruk må redskap settes tilbake der de ble satt ut.

Tidspunkt:

- Mandag 4 mai: 78-82 og 70-72
- Tirsdag 5 mai: 74-76
- Onsdag 6 mai: 66-68
- torsdag 8. mai: 60-64

Oppgaver:

Begrenses til:

  • Fjerne grus
  • Samle opp kvist og kvast og overvintret løv.
  • Plukking av søppel
  • Luke i bed 
  • Ta gjerne i bakken nedenfor nummer 60-64 også.

Det som egner seg puttes i søppelsekker og settes utenfor inngangen, men et sted de ikke er til hinder for fri ferdsel. Øvrige hageavfall samles på praktisk sted.

Søppelsekkene, kvist og kvast som er samlet vil bli hentet fredag 9. mai.

Hilsen Styret