Endret: 11 nov 2016     Opprettet: 24 apr 2014

Sameiet har Bomiljøvakt

Fra tirsdag 15. april 2014 har sameiet en ny avtale med Smart Security AS om bomiljøvakthold i sameiets fellesarealer ute og inne.

Formålet med bomiljøvaktholdet er å gi beboerne i sameiet økt trygghet og trivsel, samt forebygge hærverk, forsøpling, tyveri og innbrudd gjennom vekternes tilstedeværelse.

Bomiljøvakten skal gjøre flere kontrollrunder i sameiet per døgn, alle dager. Rundene omfatter bl.a. garasjer, oppganger, kjellerganger og uteområder. Bomiljøvakta vil for eksempel kontrollere om dører er lukket og låst, samt bortvise personer uten tilhørighet i sameiet. Både vekteren og vekterbilen vil være tydelig markert.

Styret oppfordrer beboerne til å varsle bomiljøvakta når vekteren er på stedet dersom det skulle være en situasjon som gir grunn til bekymring.

Ved akutte situasjoner kan beboerne også ta kontakt med bomiljøvaktas vekttelefonnummer: 22 10 18 05 , Denne er betjent hele døgnet.

  • Ved utrykninger påløper det ekstra kostnader for sameiet, som er

  • kr. 590 eks mva per påbegynte halvtime . For å unngå misbruk og henvendelser fra utenforstående, vil bomiljøvakta kun rykke ut når innringer identifiserer seg med navn og adresse/seksjonsnummer. Dersom beboere misbruker ordningen, forbeholder sameiet seg retten til å kreve kostnaden ved utrykningen dekket av angjeldende beboer/sameier.

Bomiljøvakten er også orientert om innholdet i sameiets husordensregler og vedtekter. Styret har bedt om at bomiljøvakten bistår med å holde oppsyn med at reglene følges – dette gjelder særlig reguleringer om ro og orden. Styret vil bli orientert gjennom skriftlige rapporter fra bomiljøvakta om ev. brudd på reglene vekterne blir oppmerksomme på.