Endret: 6 jun 2019     Opprettet: 4 okt 2012

Portåpner garasje

Portåpner virker kun i det garasjeanlegg som du er tildelt.

Åpneren er nummerert og er helt unik. Portåpneren er klar til bruk, slik at bruksanvisningen på tysk skal dere ikke bruke for å få den aktivisert.

Portåpneren følger eierseksjonen og skal følge med over til ny eier ved salg. Vårt anlegg i 70-78, er nå helt uavhengig av Nygård Terrasse.

Ved tyveri / mistet portåpner skal du melde tapet til styret i Stang Terrasse via mail stangterrasse@styrerommet.net eller pr post, slik at vi får sperret portåpneren for bruk. Eier må da selv dekke kostnaden for ny portåpner.

Ny portåpner eller ekstra portåpnere kan bestilles på ovenstående mailadresse eller pr post og koster kroner ca 2.600,- inkl. mva.

NB!

Vi anbefaler ikke å oppbevare port åpneren i bilen !