Parkeringsbestemmelser

Parkeringsbestemmelser for Boligsameiet Stang Terrasse

(gjeldende fra 15.6.2007, endret 16.6.2013, endret 06.01.2019, endret 01.04.2019), del av husordensreglene 

Gjesteparkering – skiltet område

Parkeringsplasser for besøkende/gjester kan kun benyttes av besøkende til Stang Terrasse i maksimalt sammenhengende tre dager og uavhengig av om bilen er flyttet i mellomtiden. Parkering er kun tillatt med gyldig/synlig parkeringsbevis. Parkeringsbeviset utdeles av den beboer som mottar gjesten. Kjøretøyet kan stå umerket i 10 minutter for innhenting av parkeringstillatelsen. Parkeringsbeviset (blått foliert kort) skal plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute for kontroll.

Beboere kan benytte seg av gjesteparkeringen – men dog kun i 2 timer og med gyldig/synlig gult foliert parkeringskort eller rundt oblat festet i frontruten.

Parkeringsarealer for besøkende er ikke tillatt benyttet av:

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg.

  • Campingvogner og tilhengere.

Parkering forbudt

Parkering på sameiets innkjøringsvei, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt. Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av/pålessing, maks 10 minutter, eller ved synlig aktivitet ved bilen.

Ved behov for stans ut over dette (håndverkere, flyttebil m.v.) må det innhentes et særskilt parkeringsbevis fra vaktmester. Parkeringsbeviset (p-kortet) skal, i forkant av parkeringen, plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute, venstre side, for kontroll.

Det vil bli sendt ut 3 bevis til hver sameiers adresse. Det er blått, foliert og merket Stang Terrasse. Dette må benyttes fra 1 april 2019. Ved misbruk mister man retten til slike p-kort, så vennligst følg reglene for utlån.

All stans forbudt

All stans er forbudt på snuplasser uten særskilt tillatelse (parkeringsbevis fås ved henvendelse til vaktmester).

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter ber vi om at alle setter seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.

Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal ikke rettes til styreleder/styremedlemmer eller vaktmester, men til P-Service AS (tidligere Smart Security) tlf. 21 08 28 80.

Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig til:

post@pservice.no

eller

P-Service AS
Jerikoveien 26
1067 Oslo