Endret: 6 jun 2019     Opprettet: 4 jan 2011

Nøkkelbestilling

System- og garasjenøkler kan bestilles hos

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS

Telefon: 22 86 82 35

E-post: dierkes@obos.no eller til firmapost oef@obos.no

Husk å oppgi antall nøkler du trenger, samt nøkkelnummer som står på nøkkelen din.

Kun seksjonseier kan bestille nøkler og bestillingen må gjøres skriftlig.

Det påløper et administrasjonsgebyr til seksjonseier for arbeidet med å rekvirere nøkler.