Endret: 6 jun 2019     Opprettet: 24 nov 2010

Kjøring og parkering på området

Kortfattede regler for kjøring og parkering på området:

Innkjøring/parkering er kun tillatt i forbindelse med nødvendig av– og pålessing med tilhørende korttidsparkering. Brudd på reglene kan/vil medføre gebyr eller borttauing for eiers regning og risiko. Reglene gjelder også for motorsykler og mopeder.

Parkeringskontrollen utføres av vaktselskap.