27 apr 2019

Parkeringskort

PARKERINGSKORT

 

De som enda ikke har henter sine parkeringskort gjeldene fra 1 april 2019 kan henvende seg på mail til styret.

 

stangterrasse@styrerommet.net

 

Hilsen styret