1 feb 2019

Overvåkningskamera i garasjer

Stang Terrasse har nå fått nye overvåkningskameraer i alle garasjer. Det kan leses bilskilt og personer er gjenkjennelige. 

Vi er nå bedre rustet i tilfelle hærverk, tyveri og andre hendelser i garasjene.

 

Styret 30/01-19