21 sep 2020

Oppdatering fra styret 20 september 2020

Oppdatering fra styret 20 september 2020

 

  • Sykkelparkering: 

Styret har besluttet å utvide området for sykkelparkering utenfor nummer 80. Dette er ett område som brukes av flere oppganger og er for lite. Arbeidet vil bli utført innen kort tid.

 

  • Nøkler: 

Vi har hatt flere tilfeller der kopi nøkler har brukket i låsen. Kopi nøkler er av dårlig kvalitet og brekker lett i låsen.

Nøkler skal bestilles hos Obos. Informasjon finnes på hjemmesiden vår: http://stangterrasse.no, trykks så: praktisk informasjon.

I tilfeller der nøkkelen brekker vil eier av denne bli belastet for jobben med å få reparert låsen.

 

  • Bom: 

Det vil bli montert en tilsvarende bom som sto i nedkjøringen til nummer 70-82 innen kort tid. Det vil også komme fartshindringer før og etter lekeområdene til barna både i øvre og nedre rekke.

 

  • Rust utslag på betong i nummer 66 og 70:

Det har på grunn av Covid-19 vært så å si umulig å få tak i håndtvereker i år. Selv om vi ble lovet at dette skulle bli utført i år viser det seg at det ikke er mulig. Håndverker bransjen har hatt store utfordringer med mangel på arbeidskraft, i tillegg til ett økt trykk på oppdrag. Vi har blitt opplyst at jobben ikke vil bli dyrere nest år og at det ikke er noen fare for bygnings massen med å utsette jobben til neste år.

 

  • Utskifting av treverk på terrasser: 

Styret har også her hatt store problemer med å få tak i håndverkere. Vi fikk til slutt løst dette problemet. Problemet som så oppsto var at det neste var umulig å få tak i materialer. 

Snekkeren fikk kjøpt opp ett restlager og dette er nå levert hos oss. Snekkeren begynner mandag 21/9. 

 

  • Stang Terrasse er nå lykkelige eiere av hele 10 nye frukt trær. Disse må ha vann. Styret oppfordrer derfor alle til å bidra til vanning. 1 bøtte – 1 gang i uken på hvert tre og vi har trær som gir frukter også i 2021.

 

  • Det vil komme mere sand til sandkassene utenfor nummer 62 og nummer 74. Det oppfordres til å luke bort alt ugress som nå er i disse kassene. 

 

 

Hilsen 

Styret i Stang Terrasse