21 feb 2019

Merking av P-plasser i garasjene.

MERKING AV P-PLASSER I GARASJENE.

 

Det er/vil bli hengt opp gule lapper på hver enkelt p-plass i garasjene. 

 

Det er til stor hjelp hvis hver beboer kan skrive sitt leilighets nummer på denne lappen.

 

P-plassene er ikke systematisk nummererte, så her trenger styret hjelp fra hver enkelt beboer.

 

Noen p-plasser er allerede merket. Hvis du ser at ditt nummeret er feil: send oss en mail slik at vi får rette på dette.

 

Styret 

21/2-19