14 jan 2018

Januarnytt 2018

Det nye styret har hatt sitt første møte hvor vi brukte mesteparten av tiden på å orientere oss om tidligere og pågående saker.
Fra møtet ønsker vi å informere om følgende:

  • Styret jobber videre med ELbilladestasjonprosjektet i garasjene. Dette vil etter planen være ferdig innen utgangen av første kvartal.
  • Vi etterstreber at manglene og klagene i maler- og vindusprosjektet ordnes opp i så fort som mulig.
  • Etter søppelsituasjonen vi opplevde i julen/tidlig januar, er det igjen aktuelt å se på alternative løsninger for vår avfallshåndtering. Selv om det er kommunen som sviktet denne gang, ønsker vi å se på løsninger som kan sikre oss bedre mot slike og andre uønskede hendelser.
  • Vi har besluttet å sette opp igjen forslagspostkassa ved garasjen under nr. 60.
    Har dere forslag dere ønsker at styret skal se på, er dere velkommen til å legge forslag i postkassa eller sende inn per epost til stangterrasse@styrerommet.net.


VIKTIG DATO:
Årsmøte 18. april.
Mer info kommer.