20 des 2017

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 4. januar 2018

Styret har mottatt et mistillitsforslag fremmet av Kai Jensen. Styret kaller derfor inn til ekstraordinært sameiermøte for å behandle mistillitsforslaget.

Ekstraordinært sameiermøte i Stang Terrasse Boligsameie avholdes torsdag 4. januar 2018 kl 18:00 i audotoriet Etterstad Videregående skole.

For mer informasjon, se innkallingen som er blitt sendt til alle sameiere. Vi håper på at så mange som mulig kan stille.