27 apr 2019

GJELDER: NUMMER 70-72

NYTT PROSJEKT- SIKRING AV BODER PÅ TERRASSENE

NYTT PROSJEKT- SIKRING AV BODER PÅ TERRASSENE

NUMMER 70-72

 

På årsmøtet ble det vedtatt at styret skulle sette i gang dette prosjektet, som altså er i tråd med anbefalinger fra ulike fagfolk som har vært på befaring. Det handler både om umiddelbar sikring av boder som anses kunne skli ut nå, og om forebyggende sikring, samt nødvendig vedlikehold i tråd med vedlikeholdsplanen for sameiet.

 

For mer informasjon, se dokumentene som ble sendt ut til årsmøtet.

 

Jobben som nå skal gjøres er følgende:

* Sikring av boder.

* Avløpet i selve boden skal utvides. Gamle rør i bodene vil bli erstattet.

 

Fremdriftsplan:

* I din oppgang vil de begynne å sette opp stillas fra mandag 27 mai.

* Du må ha tømt din bod senest søndag 10 juni. 

* Oppstart av arbeidet skjer11 juni kl. 07.00.

 

 

Stillas vil bli demontert i løpet av uke 25Beboere som ikke tømmer sine boder innen fristen: Viking vil da måtte tømme det som står igjen og fakturere timebetaling for dette. Beløpet vil bli viderefakturert den enkelte beboer. 

 

 

Alle terrasser vil være stengt på dagtid mens Viking Entreprenør eller Brenden Stillas utfører sine arbeider. Dette pga. sikkerheten til beboerne.  

 

Hilsen styret, 27 april 2019.