Endret: 10 jun 2019     Opprettet: 5 okt 2012

Ventilasjon av leilighet

Hvordan unngå fuktskader

Sameiet gjennomførte i 2012 en befaring av 25 eierseksjoner etter meldinger om fuktskader som kunne ha oppstått etter utett tak på våre fem boligblokker. Kun en enhet med fuktskade skyldes ytre påvirkning av vanninntregning.

Det viser seg at mange av de andre enhetene ikke har ivaretatt god nok ventilasjon av sine leiligheter og har derfor fått kondensproblemer. Kondensproblemer som oppstår på grunn av manglende ventilasjon dekkes ikke av forsikringen, men må dekkes av den enkelte beboer.

Innsuget til det mekaniske avtrekket skal ikke avstenges eller benyttes til kjøkkenventilatorer eller tilsvarende, men holdes åpent for at luften skal fornyes og leilighetene holdes tørr.

For at mekanisk avtrekk skal fungere, så må også innsuget av luft via ytterveggsventiler og spalteventiler over vinduer holdes åpne. Ved kalde dager kan man regulere luftgjennomgangen i leiligheten med å strupe/stenge noen av ventilene på yttervegg/vinduer samtidig som mekanisk utsug også reguleres.