11 des 2019

Til jul i år ønsker vi oss en bilfri skolegård på Brynseng skole!

Altfor ofte opplever vi bilkjøring på gang- og sykkelveien langs skolegården, og parkering og bilkjøring mellom lekeapparatene på skolen vår. Vi vet at du som bor på Etterstad vil hjelpe oss med å ha en trygg skolegård og skolevei!

Derfor minner vi alle om at det ikke er gjennomkjøring fra Etterstadkroken til Brynsengfaret, og at Brynseng skole og snuplassene ikke skal brukes som parkeringsplass.

Hjelp oss få bukt med denne utfordringen! Stopp og veiled sjåfører på avveie, ring politiet, ta bilde.

Send gjerne bilder og informasjon om observerte hendelser til faubrynseng@gmail.com slik at vi har dokumentasjon å vise til for å få fortgang i saksgang om fysiske sperrer. I mellomtiden meldes disse lovbruddene til politiet.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår.

Med vennlig hilsen
elever og foresatte ved Brynseng skole v/FAU Brynseng