Takluker/brannluker

Det er ikke tillatt å åpne taklukene i følge brannforskriftene.

Lukene skal kun betjenes av vaktmester i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold.

Ved brann skal de betjenes kun av brannvesenet, hvis ikke annet er påkrevet (rømning).

Holdes lukene åpne får vi problemer med vann i oppgangene og taket rundt lukene trekker til seg fuktighet.

Dette medfører unødvendige kostnader for sameiet.