Regler bygging av markterrassse

Markterrasse må utformes i enlighet med Husordensregler

Sameiemøtet 2014 gjorde presisering i reglene: Mulighet for å sette inn en port i samme utforming som gjerde, med en bredde på 80-90 cm. Porten må kunne lukkes.

Se Husordensregler under Om oss for videre detaljer.