Endret: 2 nov 2017     Opprettet: 2 nov 2015

Etterstad vel

Styret har engasjert seg i arbeidet til Etterstad vel. Dette for å kunne få innsikt om de større sakene knyttet til nærområdet.

Se hjemmeside http://www.etterstad.no/