Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 9 mai 2014

Bod på kjøkkensiden

Det er mulig å bygge en ekstra bod på verandan på kjøkkensiden.

Det må søkes om tilllatelse,

Jamfør Husordensregel § 11 og vedtekt § 2.7.

Tegning fins her:

Tegning verandabod