17 des 2019

Utskifting av dører og vinduer våren 2020

(gjelder Etterstadsletta 66-68 og 80)

Montering av nye dører og vinduer er planlagt med oppstart uke 09, mandag 24.02.20, i oppgang nr. 66 (neste oppgang blir nr. 68 og til slutt nr. 80).

De starter i 4. etg. og jobber seg nedover etasjene i hver oppgang.

Planlagt total monteringsperiode er fra slutten av februar til begynnelsen av april.