Rundskriv fra 1987

BRUKSANVISNING FOR UR MED INDIVDUELL INNKOBLINGSTID.

Disse ur har døgnskive og går rundt en gang i døgnet.

Det vil si at et innstilt program gjentas til samme tid,

hvert døgn, inntil programmet forandres.

Fremgangsmåten er følgende:

1.Ta av den klare plastkappen ved å dreie den til venstre.

2.Drei urskiven til den hvite pilspissen på uret peker mot

riktig tid på urskiven, samme tid som ditt ur viser.

3.På uret er det 6 "ryttere", 3 grønne og 3 røde. De grønne

kobler INN uret og de røde kobler UT, når innkoblingstiden

er utløpt. Det vil i praksis si at du kan stille inn 3

forskjellige program, for eksempel om en skull gå på skift

på kveldstid osv.

4.Trekk ut grønn rytter og trykk den inn ved ønsket klokkeslett

for innkobling. Den røde rytteren trykkes inn 2 timer

etter den grønne. Ønskes lengere innkoblingsintervall,

må grønn rytter trykkes inn ved et tidligere klokkeslett.

5.HUSK å sette på plastkappen etter innstilling av uret.

Styret vil legge til følgende:

Anlegget er kun beregnet til motorvarmere, og er på 1000 Watt.

Uttakene er koblet sammen 3 og 3, slik at om en sameier bruker

for mye strøm, ved f.eks. å koble til kupe-varmer i tillegg til

motorvarmer, vil 2 andre sameiere også få kalde motorer.

Fra eksperthold er vi blitt fortalt at motorvarmer kun bør kobles

inn ca. 2 timer før start.

(orginal i PDF)