19 feb 2020

OPPDATERING

vedr. utskifting av dører og vinduer våren 2020 (for Etterstadsletta 66-68-80)

Montering av nye dører og vinduer starter uke 9. 
Tirsdag 25.02.20 starter de i nr. 66 (neste oppgang blir nr. 68 og til slutt nr. 80)
I hver enkelt oppgang starter arbeidet i øverste etasje hvorpå de arbeider seg nedover i etasjene.

Det er planlagt arbeidstid man.–fre. fra kl. 07:00 til ca. kl. 16:30.
I noen leiligheter vil det være nødvendig at monteringen gjøres over 2 dager.
Dette pga. forskjellig antall dører og vinduer som skal monteres i hver enkelt leilighet.
Det kan også komme til å være nødvendig å montere på lørdager, men vi gjør alt vi kan for å unngå dette.
Da vil de arbeide fra kl. 08:00 til ca. 15:30. 
Ved eventuelt arbeid på lørdager vil dette planlegges med den enkelte aktuelle beboer.
Det varsles ikke spesifikt i forkant til andre beboere om lørdagsarbeid.

I uke 12 (man. 16. mar. – fre. 20. mar.) blir det opphold i montasjen.
Arbeidet starter opp igjen uke 13, tirsdag. 24. mars.
Planlagt total monteringsperiode er fra slutten av februar til slutten av april.

Dør & Vindu Montasje AS setter opp varsler på inngangsdørene til hver enkelt leilighet. 
Disse blir satt opp fortløpende, og så tidlig som mulig, men ikke før montørene er sikre på korrekt dag/dato. (ca. 2-4 dager før de kommer for å montere nye dører/vinduer)
Vi ber den enkelte beboer om å være påpasselig med å ta ned varselet når det er lest, slik at montørene er trygge på at det er mottatt.

VIKTIG:
Hvis det ikke er noen hjemme hos deg/dere når det skal monteres dører/vinduer, du/dere sørge for at noen er tilstede for å slippe inn montørene, alternativt levere nøkler i forkant til DOVM, styret eller andre.
Hvis montørene ikke får tilgang for å montere, vil nok den gjeldene leilighet dessverre ikke få montert sine elementer denne våren.

Ved spørsmål, ta kontakt:
Dør & Vindu Montasje AS: post@dovm.no
Styret i Stang Terrasse: stangterrasse@styrerommet.net
Husk å undertegne din henvendelse med navn, mobilnr. oppgangsnr. og leilighetsnr.
Dette for at vi skal kunne identifisere hvilken leilighet det gjelder og komme raskt i kontakt.

Vennlig hilsen
Styret
Stang Terrasse Boligsameie