Endret: 26 apr 2019     Opprettet: 1 apr 2019

Ny informasjon om vinduer og dører

Bør leses før årsmøtet 2 april 2019. Det kan ikke stemmes over dette forslaget da fristen var 8 dager før årsmøtet. Det er lov med benkeforslag!

Ny informasjon om vinduer og dører.

 

Styret vil med dette komme med ny informasjon som styret ikke var kjent med da innkallingen til årsmøtet 2. april gikk i trykken. 

 

Sittende styre startet sitt arbeid 4 januar 2018 og fikk da vite at kostnadene ved å skifte ut resterende vinduer og terrassedører ville utgjøre rundt to millioner kroner.

I 2018 skiftet sameiet vinduer, bestilt av tidligere styre, for rundt 725.000 kroner.

 

Sittende styre har hele tiden jobbet ut fra at resterende kostnader for vindusprosjektet var rundt to millioner kroner. Verken Obos Prosjekt eller vindusleverandøren har hatt nøyaktig oversikt over hvilke enheter som er skiftet og hvilke som gjenstår.

Styret har derfor i år forsøkt å skaffe seg denne informasjonen, blant annet ved å telle opp nye vinduer og dører fra utsiden. Antallet vi er kommet frem til er overlevert vindusleverandør, som så har  kommet med et prisoverslag for å skifte det som gjenstår.

 

Til styrets store overraskelse vil kostnadene bli cirka 8,9 millioner kroner.
 

Styret ønsker  derfor at årsmøtet stemmer over følgende forslag:

 

Alt 1:

Sameiet skifter gjenstående vinduer og terrassedører i én blokk av gangen de neste fem årene, med start i år.  Sameiet trenger da ikke å ta opp ekstra lån utover de seks millionene som fremgår av innkomne forslag punkt B i innkallingen til årsmøtet.

 

Alt 2:

Vindusprosjektet utsettes til neste år, med bytte av alle resterende vinduer og terrassedører i 2020. Sameiet må da låne syv millioner kroner utover de seks millionene som fremgår av innkomne forslag punkt B i innkallingen til årsmøtet.

 

Styrets anbefaling er alternativ 1.

 

Styret 29 mars 2019