17 nov 2019

Novembernytt fra Stang Terrasse

Vi er halvveis i november, vinteren har vært innom, og det kjennes som den snart er her på ordentlig. 2019 har så langt vært et år med mange gjennomførte prosjekter i Stang terrasse.

Siden styret sendte ut siste nyhetsbrev har følgende skjedd:

 

Asfaltering: Etter sommeren ble det gjennomført nødvendig rehabilitering og ny asfaltering av dekket på kulverten mellom 72 og 74. I tillegg er det der blitt satt opp en universelt utformet rampe, som nettopp også har fått sklisikker matte nå som kombinasjonen fukt og frost gir glatte underlag.

I tillegg er det foretatt asfaltering på halvparten av gjesteparkeringene, samt på snuplassen mellom blokk 64-66-68 og blokk 78-80-82.

 

Høstdugnad: Mange beboere – både store og små – trådte til under høstdugnaden i oktober, slik at vi fikk ryddet og klargjort områdene våre før vinteren setter inn. Dugnaden ble avsluttet med sosialt lag og grilling på plattingen. Takk for innsatsen!

 

El-anlegg i garasjene: Oppgraderingen av det elektriske anlegget i garasjen går inn i sluttfasen. Det har tatt lengre tid enn forventet på grunn av forsinkelser, blant annet på leveranse av utstyr, og søknadsprosesser som har tatt lang tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon vedrørende praktiske detaljer m.m. når oppgraderingen er fullført.

 

Vindu- og verandadørbytte: Årets planlagte utskiftninger er nå fullførte, og alle planlagte dører og vinduer er byttet. Neste del av prosjektet er foreløpig planlagt med oppstart i mars 2020. Hvor vi bytter skal avgjøres ved loddtrekning denne gang også, og som ved forrige trekning ønsker vi oss to frivillige fra beboerne til å gjennomføre trekningen under påsyn av representanter fra styret.

Se eget oppslag for dette.

 

Drenering: Etter at det ble felt trær på oversiden av 66-68 for noen år siden, har vi fått fuktproblemer i kjellerboden i denne blokka. Denne fukten ser ut til å kunne gi skader på betong og ARMERING, så det må settes inn noen tiltak for å stoppe det. Men aller først må det dreneres utenfor 68, og dette vil bli gjort i løpet av november, så fremt det ikke blir for kaldt.

 

Vannskader: Dette er dessverre et gjentagende problem i vårt sameie, og en konsekvens av dette er at vår forsikringspremie øker. Vi minner om at mange leiligheter har eldre røropplegg og at det derfor må utvises stor aktsomhet ved oppussing. I tillegg er man etter vedtektene pliktig til å bytte ut gamle rør ved rehabilitering av bad og annen større oppussing i tilknytning til kjøkken/våtrom. Alle nye installeringer av vaskemaskin (som ikke står på baderom) og oppvaskmaskin gjøres av rørlegger, som da skal installere vannstopp og alarm. Dette i tråd med kravene i sameiets vedtekter. Vannskader må meldes til styret umiddelbart.

 

Utskiftning i styret: Etter ekstraordinært årsmøte 4. november ble Lise Bjor valgt til nytt styre-medlem etter at Kai Jensen trakk seg. Hun sitter ut perioden Jensen ble valgt for, til årsmøtet 2021.

 

E-post: Henvendelser til styret må skje på stangterrasse@styrerommet.net. Vi svarer så fort vi klarer.

Fortsatt god høst/vinter, selv om nettene blir lange og kulda setter inn! Vi sees på julegrantenning første søndag i advent!

 

Hilsen styret 10. november 2019