2 nov 2017

Møte med Hasle skole og kommune om bussing

Styret har vært i møte med Hasle skole og Oslo kommune vedrørende bussing av elever fra Hasle skole imens den blir pusset opp i 2017-2019.