Endret: 12 feb 2020     Opprettet: 11 feb 2020

INFORMASJON vedr. utskifting av dører og vinduer våren 2020

(gjelder Etterstadsletta 66-68-80) Vinduer og dører er under produksjon og det er planlagt oppstart av montering uke 9, tirsdag 25.02.20, i oppgang nr. 66 (neste oppgang blir nr. 68 og til slutt nr. 80) I hver enkelt oppgang starter arbeidet i øverste etasje hvorpå de arbeider seg nedover i etasjene.

Firmaet som monterer er det samme som har montert her tidligere, Dør-og Vindu Montasje AS (DOVM AS)

Planlagt total monteringsperiode er fra slutten av februar til slutten av april.

For at oppstart og avslutting av prosjektet skal kunne gå som planlagt er det en forutsetting at vinduer/dører o.a byggmatriale er levert på byggeplassen (altså her hos oss) og at alle beboere gjør klart sin seksjon som beskrevet i varselet fra DOVM AS. (se eksempel på oppslagstavlen i oppgangen)

Alle berørte seksjoner vil motta et eget varsel av DOVM AS ca. 2-4 dager før de kommer for å montere nye dører/vinduer.

Hvis det ikke er noen hjemme hos deg/dere når det skal monteres dører/vinduer, du/dere sørge for at noen er tilstede for å slippe inn montørene, alternativt levere nøkler i forkant til DOVM, styret eller andre.

Hvis montørene ikke får tilgang for å montere, vil nok den gjeldene leilighet dessverre ikke få montert sine elementer denne våren.

Vennlig hilsen
Styret
Stang Terrasse Boligsameie