Endret: 10 okt 2019     Opprettet: 17 sep 2019

Høstdugnad tirsdag 24. september

Velkommen til høstdugnad – med felles innsats gjør vi sameiets uteområder bedre!

For å hindre skade på asfalt (og biler), skal vi rydde områdene rundt «garasjetunnelene» våre. Etter forslag fra driftige folk i vår nye seniorgruppe, skal vi fjerne jord og plantemasse langs tunnelenes gittervegger i et lite felt, og deretter sikre med duk og fylle på løsmasse av stein. Det vil i forkant av dette bli satt opp impregnerte bord i en høyde på omkring 30 cm langs gitterveggen, som skal hindre løsmassene å trille inn på asfalten.

Slik får vi en buffer som vil begrense mose og planter å spre seg på asfalten.

På tirsdag er hovedoppgaven å grave opp og fjerne jord og plantemasse. Kan hende er det også annet forefallende høstforberedende arbeid som trengs å gjøres.

Etterpå berømmer vi hverandre for god innsats og har sosialt samvær med grill og drikke på grillplassen ved flaggstanga.