2 nov 2017

Gangvei til fotballbanen

Det har kommet spørsmål vedrørende gangveien fra sameiet til fotballbanen ved Etterstadjordet barnehage.

Det har kommet spørsmål vedrørende gangveien fra sameiet til fotballbanen ved Etterstadjordet barnehage. Denne gangveien er ikke noe sameiet har vært innblandet i, og den ligger heller ikke på sameiets mark. Se kartutsnitt fra seeiendom.no.