27 nov 2019

Felleskostnader i 2020

Det blir en økning i felleskostnader på 7 prosent fra januar 2020.

I samarbeid med forretningsfører hos OBOS har styret satt opp sameiets budsjett for 2020.

Det ble besluttet å øke husleie og garasjeleie med 7 prosent fra 1.1.2020.

Økningen tar høyde for alminnelig konsumprisindeks på litt under 2 prosent; at kommunale avgifter også øker – her er det lagt til grunn en økning på 4,6 prosent for renovasjon og 10,5 prosent for vann og avløp; samt at sameiets forsikringspremie for 2020 vil bli høyere enn i år på grunn av de stadige vannlekkasjetilfellene vi har opplevd. Dette skyldes at i tillegg til indeksjusteringen for bygninger på 3,5 prosent fra 1 januar, legger også forsikringsselskapet inn en individuell prisjustering basert på boligselskapets skadehistorikk. Den er ikke ennå fastsatt, men ut fra kvalifisert synsing legges det til grunn en økning på 6 prosent av årets premie. Når det gjelder sameiets gjeld er dagens rentenivå lagt til grunn.

Husleieøkningen gir et budsjett som i utgangspunktet går med et lite overskudd, som styrker sameiets egenkapital. Dette vil være med på å gjøre oss bedre rustet for (mer eller mindre) uforutsette hendelser.

For 2020 er det hovedsakelig skifte av vinduer og verandadører som er planlagte større prosjekt, og årets skifte får vi til innenfor rammene av årets budsjett. Men sameiet har også presserende behov for å utbedre redskapsrommet under nummer 68, som er utsatt for fuktskader på grunn av en vannåre som går under bygningen. (Denne var tidligere holdt i sjakk av trær som er hugget ned i seinere år.)

Det understrekes at sameiets økonomi er sunn og under kontroll.

Hilsen styret, 24. november