27 apr 2020

Digitalt årsmøte i Stang Terrasse

Digitalt årsmøte avholdes i perioden 27. april kl. 9 til 5. mai kl. 10.

På grunn av koronasituasjonen har sameiet valgt å benytte seg av OBOS’ digitalt årsmøte-funksjon på den nye informasjons- og tjenesteportalen Vibbo (vibbo.no/stang-terrasse vil etter hvert også være sameiets nye hjemmeside). Sakene som blir behandlet vil være godkjenning av årsregnskap og årsberetning og valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. De andre sakene som stod på dagsorden på opprinnelig årsmøte 2. april vil behandles på ekstraordinært årsmøte når det blir mulig å gjennomføre.

Som beboer kan du logge deg på Vibbo med ditt mobilnummer.

Du har fått SMS-innkalling til digitalt årsmøte via Vibbo, og ved å logge på Vibbo vil du kunne delta på møtet for å stemme. Når møtet åpnes (27. april kl. 9), skal du ved innlogging se statusfelt for årsmøtet.

Her vil du som eier til enhver tid kunne holde deg oppdatert på hvilken fase årsmøtet befinner seg i; om det er åpent for forslag (det er det ikke nå), om avstemningen er i gang, eller om møtet er avsluttet.

Siden sameiet aldri har gjennomført digitalt årsmøte før, vet heller ikke styret akkurat hvordan det vil se ut. Men når årsmøtet åpner, vil du som eier igjen bli bedt om å logge deg på Vibbo for å delta på møtet. Men dette skal du kunne gjøre når som helst i løpet av uken årsmøtet foregår.

Årsmøtesaker

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning ble sendt ut i forbindelse med opprinnelig innkalling til årsmøte 2. april, og vil også være tilgjengelig digitalt via Vibbo når årsmøtet er åpnet.

Valg av styremedlemmer

Styreleder for 2 år og styremedlem for 1 år.

Valgkomiteens innstilling til styreleder er gjenvalg av sittende styreleder, Bente Fossli.

Kort om Bente: Har sittet som styreleder i ett år, etter å ha vært styremedlem ett år først. Er opptatt av å skape fellesskap og hyggelige omgivelser i sameiet. Har bodd på Etterstad i 20 år, de siste åtte årene i Stang Terrasse.

Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem, er Cathrine Stokke.

Kort om Cathrine: Kreftsykepleier som snart begynner i ny jobb på Lovisenberg sykehus. Glad i mennesker og blomster. Bodd i Stang Terrasse siden 2014.

Valg av nytt medlem i valgkomiteen

Som nytt styremedlem til valgkomiteen er det kommet inn to forslag: Kai Erik Jensen og Bjørn Slåtta.

Kort om Kai Erik: Har bodd i Stang Terrasse nesten siden sameiet var nytt, og har sittet i styret i flere runder, sist inntil i fjor høst. Han var styreleder 2018-2019. Han er pensjonert rørlegger og glad i golf.

Kort om Bjørn: Har bodd i Stang Terrasse siden 2000, og har også sittet et par runder i styret tidlig på 2000-tallet. Er jurist og iherdig Vålerenga-fan og mangeårig fotballtrener for juniorlag på Vålerenga.

Det skal velges ett medlem til valgkomiteen.